01

07

03

04

02

06

Ondřej Havelka

 

Ond?ej Havelka a jeho Melody Makers - Bude to jinak! 

V úterý 14. února 2017 v 19.00 hodin vystoupí v našem divadle Ond?ej Havelka a jeho Melody Makers
Vstupenky v cen? od 360 K? do 400 K? jsou k dostání již nyní ve všech v našich p?edprodejích.

Vánoční balíček

Zahájení prodeje Váno?ního balí?ku se blíží!
Od pond?lí 14. listopadu 2016 budou k dostání ve všech našich p?edprodejích vstupenky na Posla z Liptákova v nastudování Divadla Járy Cimrmana (6. ledna 2017), na koncert V?ry Martinové se skupinou "Jako d?ív" (26. ledna 2017), na vystoupení Ond?eje Havelky a jeho Melody Makers (14. února 2017), dále na koncert Petry Jan? s kapelou (7. b?ezna 2017), na naprosto ojedin?lý projekt v našem divadle poprvé funky muzikál Popelá?i v nastudování Švandova divadla pravd?podobn? (31. 3. 2017 - bude up?esn?no), koncert populárního 4TETu (26. dubna 2017) nebo koncert legendy ?eského folku Franty Nedv?da (31. kv?tna 2017). 
V??íme, že si z této pestré nabídky vyberete a pot?šíte spoustu svých známých p?kným váno?ním dárkem. 

Posel

Čtvrteční koncert 6NaChodníku - ODLOŽEN!!!

Z d?vodu náhlého onemocn?ní se ?tvrte?ní koncert 6NaChodníku ODKLÁDÁ. Náhradním termínem je ?tvrtek 19. ledna 2017. Vstupenky z?stávají v platnosti nebo je lze vrátit v míst? zakoupení. 
D?kujeme za pochopení.

Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše

RM

 

Tradi?ní váno?ní koncert uvedeme v našem divadle v ned?li 18. prosince 2016 v 16.30 a v 19.30 hodin.

Hlavními hosty letošního ro?níku budou Duo Kamelie - Hana Buštíková a Dana Vlková, dále se m?žeme t?šit na Barboru Fialovou, Sabinu Olijve, Tomáše Je?ábka a Št?pána Pillera.
Vstupenky budou k zakoupení ve všech našich p?edprodejích od st?edy 21. zá?í 2016.

Další články...

  1. Eddie Stoilow - Jupiter tour 2016
  2. Klub mladého diváka - nové abonmá od podzimu 2016
  3. Představení Kurtizána SE ODKLÁDÁ!!!
  4. Přidány abonentní cykly pro novou sezónu

Pracovní příležitost

Nový nájemce Hotelu U Beránka, společnost Hotel Zlatý Beránek s. r. o. přijme nové pracovníky do výše zmíněného hotelu na uvedené pozice:

  1. kuchař
  2. servírka, číšník

Pro bližší informace nás kontaktujte na tel. čísle 777 866 114, pan Pavel Rys, ředitel hotelu.

ico-predprodej

Novinky

Vánoční balíček

Zahájení prodeje Váno?ního balí?ku se blíží!
Od pond?lí 14. listopadu 2016 budou k dostání ve všech našich p?edprodejích vstupenky na Posla z Liptákova v nastudování Divadla Járy Cimrmana (6. ledna 2017), na koncert V?ry Martinové se skupinou "Jako d?ív" (26. ledna 2017), na vystoupení Ond?eje Havelky a jeho Melody Makers (14. února 2017), dále na koncert Petry Jan? s kapelou (7. b?ezna 2017), na naprosto ojedin?lý projekt v našem divadle poprvé funky muzikál Popelá?i v nastudování Švandova divadla pravd?podobn? (31. 3. 2017 - bude up?esn?no), koncert populárního 4TETu (26. dubna 2017) nebo koncert legendy ?eského folku Franty Nedv?da (31. kv?tna 2017). 
V??íme, že si z této pestré nabídky vyberete a pot?šíte spoustu svých známých p?kným váno?ním dárkem. 

Posel

icoinfocentrum

Oficiální partneři:

CreoShop - Martin Balcar
grafické studio

Martin Hurdálek foto

Aremic slaboproud

KONE výtahy

CWS-BOCO hygiena

nachod-vyroci-velky